Skip to content

Temporada 2021 – Viure La Passió sense contacte

l

La Passió de Cervera, patrimoni immaterial de Catalunya i Andorra, considerada  com la representació teatral més antiga d’Europa, iniciada l’any 1477, amb més  de cinc segles de representacions a Cervera, ha aturat les seves representacions  per segon any consecutiu, situació que respon estrictament a la pandèmia  sanitària que viu el país i que ha obligat a aturar les tradicions de cultura popular  com la Passió de Cervera. 

La Junta del Patronat de la Passió de Cervera va decidir no desmuntar una  tradició cultural que ennobleix la cultura popular i fer una representació amb un  gruix reduït de personatges. La Passió de Cervera és considerada una tradició  singular que dona cabuda a totes les persones que hi vulguin participar, la opció  plantejada de seleccionar uns quants personatges i escollir-los per fer quelcom  diferent va ser descartada dràsticament, donat que la cultura popular es nodreix  bàsicament de la participació lliure de diferents persones i el seu treball va més  enllà de una simple representació teatral, donat que treballa uns valors  imprescindibles en el desenvolupament de qualsevol manifestació popular que  busca la integració i la inclusió de totes les persones per tal d’afrontar els reptes  d’una societat més igualitària, solidaria i tolerant.  

Però aquesta temporada 2021 la Passió de Cervera no s’atura! 

S’està treballant artísticament amb els directors de l’espectacle per tal de que la  gent que visiti la ciutat s’emporti una intensa immersió en la Passió de Cervera,  per fer-ho s’estan realitzant diferents elements que s’integraran en el teixit urbà i  constituiran en el futur uns punts d’atracció turístics, per tal de connectar els  visitants del patrimoni cultural amb el nostre patrimoni immaterial de la Passió de  Cervera. 

El primer punt ja està ubicat en l’edifici mateix del Gran Teatre, que consisteix en  la instal·lació d’una representació artística en diferents lones del sant sopar, en la  que es poden observar diferents imatges dels apòstols i Jesús fotografiades pel Sr. Joan Dalmases i que ens transporten al moment en que Jesús comença a  allunyar-se de la vida terrenal deixant els apòstols amb el calze representatiu del  cos de crist, en les lones es pot identificar fàcilment algun dels apòstols, com  Judes amb la bossa de les monedes.  

0